Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/geoip.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-2
falconshady at gmail dot com
1 year ago
Install geoip on php7.4:

# yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum install -y php74-php-pecl-geoip
# cp /etc/opt/remi/php74/php.d/40-geoip.ini /etc/php.d/
# vim etc/opt/remi/php74/php.d/40-geoip.ini -> change extension=geoip.so by /opt/remi/php74/root/usr/lib64/php/modules/geoip.so

Worked for me, I hope it helps you
up
-29
Justin
4 years ago
sudo su
yum install GeoIP-devel
mkdir /root/tmp
pear config-set temp_dir /root/tmp
pecl install -f geoip-1.1.1 # (Or latest)
Add 'extension=geoip.so' to /etc/php.ini
To Top