PHP 8.1.0 Released!

IntlGregorianCalendar::getGregorianChange

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlGregorianCalendar::getGregorianChangeGet the Gregorian Calendar change date

Açıklama

public IntlGregorianCalendar::getGregorianChange(): float|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the change date başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top