CascadiaPHP 2024

IntlGregorianCalendar::isLeapYear

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlGregorianCalendar::isLeapYearDetermine if the given year is a leap year

Açıklama

public IntlGregorianCalendar::isLeapYear(int $year): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

year

Dönen Değerler

Returns true for leap years, false otherwise and on failure.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top