PHP 8.3.6 Released!

IntlGregorianCalendar::setGregorianChange

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlGregorianCalendar::setGregorianChangeSet the Gregorian Calendar the change date

Açıklama

public IntlGregorianCalendar::setGregorianChange(float $timestamp): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timestamp

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top