PHP 8.0.6 Released!

Giriş

PHP, C dilinin akım G/Ç işlevlerinden (fopen(), fread(),..) daha düşük seviyeli doğrudan G/Ç işlevlerini POSIX standardında açıklandığı gibi destekler. Doğrudan G/Ç işlevleri sadece bir aygıta doğrudan erişim gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Diğer tüm durumlarda standart Dosya Sistemi işlevleri fazlasıyla yeterlidir.

Bilginize:

PHP 5.1.0 itibariyle, bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup artık PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top