PHP 7.4.9 Released!

Giriş

Xattr eklentisi bir dosya sisteminin ek özniteliklerinde değişiklik yapmaya yarar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top