Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XATTR_ROOT (integer)
Özniteliği root isim alanında tanımlar; root yetkisi gerektirir.
XATTR_DONTFOLLOW (integer)
Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.
XATTR_CREATE (integer)
Ek öznitelik zaten tanımlıysa işlev başarısız olur.
XATTR_REPLACE (integer)
Öznitelik evvelce tanımlanmamışsa işlev başarısız olur.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top