PHP 8.1.15 Released!

Giriş

xdiff eklentisi, dosyaların farklı sürümleri arasındaki farkları içeren yama dosyalarını oluşturmanızı ve bunları uygulamanızı sağlar.

Eklenti iki işlem kipini destekler: Dizgeler ve dosyalar. Ayrıca iki farklı yama biçemini destekler: Tekil ve ikil. Tekilleştirilmiş yamalar kolayca okundukları için metin dosyaları için çok uygundur. İkil yamalar ise arşivler ve resimler gibi ikil dosyalar için uygun olup basılamayan karakterleri de elde edebilirler ve ikil olarak güvenilirdirler.

1.5.0 sürümünden başlayarak ikil yamaları üretmek için iki ayrı işlev kümesi kullanılmaktadır. Yeni işlevler, xdiff_string_rabdiff() ve xdiff_file_rabdiff(), eski işlevlerle uyumlu çıktılar üretmekle birlikte ürettikleri çıktılar daha hızlı ve daha küçüktür. İkil yamaların üretim yöntemleri ve bunların farkları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için » libxdiff sitesine bakınız.

xdiff eklentisi bu işlevleri gerçeklemek için libxdiff kütüphanesini kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için » http://www.xmailserver.org/xdiff-lib.html adresine bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top