PHP 8.1.28 Released!

xdiff_file_rabdiff

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_file_rabdiffRabin'in çok terimli parmakizi algoritmasını kullanarak iki dizgenin ikil olarak farkını alır

Açıklama

xdiff_file_rabdiff(string $eski_dosya, string $yeni_dosya, string $hedef): bool

İki dosyanın ikil farkını alır ve sonucu bir dosyaya kaydeder. Bu işlevin xdiff_file_bdiff() işlevinden farkı, farklı algoritmalar kullanılması nedeniyle daha hızlı çalışması ve daha küçük fark üretmesidir. Bu işlev hem metin hem de ikil verilerle çalışabilir. Elde edilen yama daha sonra xdiff_string_bpatch() veya xdiff_file_bpatch() işleviyle uygulanabilir.

Algoritmalar arasındaki farklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için » libxdiff sitesine bakınız.

Bağımsız Değişkenler

eski_dosya

İlk ikil veri dosyası; eski dosya olarak ele alınır.

yeni_dosya

İkinci ikil veri dosyası; yeni dosya olarak ele alınır.

hedef

Elde edilen yama dosyasının dosya yolu. Elde edilen dosya ikil biçemde olup insanlarca okunamayacaktır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_file_rabdiff() örneği

Aşağıdaki kodda iki arşivin ikil farkı alınmaktadır.

<?php
$old_version
= 'my_script_1.0.tgz';
$new_version = 'my_script_1.1.tgz';

xdiff_file_rabdiff($old_version, $new_version, 'my_script.bdiff');
?>

Notlar

Bilginize:

Her iki dosya da belleğe yükleneceğinden memory_limit yönergesinde yeteri kadar bellek belirtilmelidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top