CascadiaPHP 2024

xdiff_file_merge3

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_file_merge3Üç dosyayı tek dosya haline getirir

Açıklama

xdiff_file_merge3(
    string $eski_dosya,
    string $yeni_dosya1,
    string $yeni_dosya2,
    string $hedef
): mixed

Üç dosyayı tek bir dosya oluşturacak şekilde katıştırır ve sonucu bir dosyaya kaydeder. eski_dosya verinin özgün sürümü olup yeni_dosya1 ve yeni_dosya2 özgün sürümün değiştirilmiş iki sürümüdür.

Bağımsız Değişkenler

eski_dosya

İlk dosyanın yolu. Eski dosya olarak ele alınır.

yeni_dosya1

İkinci dosyanın yolu. eski_dosya'nın değiştirilmiş sürümü olarak ele alınır.

yeni_dosya2

Üçüncü dosyanın yolu. eski_dosya'nın değiştirilmiş sürümü olarak ele alınır.

hedef

Sonucun kaydedileceği dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Dahili bir hata oluşmuşsa false, katıştırma başarılıysa true, reddedilen değişiklikler varsa reddedilen parçaları içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_file_merge3() örneği

Aşağıdaki kodda bir betiğin üç sürümü katıştırılıp tek bir betik elde edilmektedir.

<?php
$old_version
= 'original_script.php';
$fix1 = 'script_with_fix1.php';
$fix2 = 'script_with_fix2.php';

$errors = xdiff_file_merge3($old_version, $fix1, $fix2, 'fixed_script.php');
if (
is_string($errors)) {
echo
"Reddedilenler:\n";
echo
$errors;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top