xdiff_string_diff

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_string_diffİki dizgenin tekil farkını alır

Açıklama

xdiff_string_diff(
    string $eski_veri,
    string $yeni_veri,
    int $bağlam = 3,
    bool $küçült = false
): string

eski_veri dizgesi ile yeni_veri dizgesi arasındaki farklardan bir tekil fark dizgesi oluşturup sonucu döndürür. Elde edilen fark dizgesi insanlarca okunabilen bir dizgedir. İsteğe bağlı bağlam bağımsız değişkeni ile her değişikliğin altında ve üstünde kaç bağlam satırının bulunacağı belirtilir. Seçimlik küçült bağımsız değişkeninde true atandığı takdirde mümkün olan en küçük yama dizgesi oluşturulmaya çalışılır (işlem biraz uzun sürebilir).

Bağımsız Değişkenler

eski_veri

İlk veri dizgesi. Eski veri olarak ele alınır.

yeni_veri

İkinci veri dizgesi. Yeni veri olarak ele alınır.

bağlam

Her değişikliğin altında ve üstünde kaç bağlam satırının bulunacağı belirtilir.

küçült

true atandığı takdirde mümkün olan en küçük yama dizgesi oluşturulmaya çalışılır (işlem biraz uzun sürebilir).

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false yoksa elde edilen fark dizgesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_string_diff() örneği

Aşağıdaki kodda iki makaleden bir tekil fark dizgesi elde edilmektedir.

$eski_makale = file_get_contents('./old_article.txt');
/* Yeni makalenin HTML forma yapıştırıldığı varsayılıyor */
$yeni_makale =$_REQUEST['article'];

$yama = xdiff_string_diff($eski_makale, $yeni_makale, 1);
if (is_string($yama)) {
echo "İki makale arasındaki farklar:\n";
echo $yama;
}

?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev ikil dizgelerle iyi çalışmaz. İkil fark dizgesi elde etmek için xdiff_string_bdiff() veya xdiff_string_rabdiff() işlevini kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top