PHP 8.2.0 RC3 available for testing

xdiff_file_patch_binary

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_file_patch_binaryxdiff_file_bpatch() işlevinin takma adıdır

Açıklama

xdiff_file_patch_binary(string $dosya, string $yama, string $hedef): bool

Belirtilen dosya'ya ikil yama'yı uygular ve sonucu hedef'e kaydeder. Bu işlev xdiff_file_bdiff() ve xdiff_file_rabdiff() işlevleriyle veya bunların dizgelerle çalışan eşdeğerleriyle üretilmiş yamaları kabul eder.

1.5.0 sürümünden itibaren, bu işlev xdiff_file_bpatch() işlevinin takma adıdır.

Değiştirgeler

dosya

Yamanın uygulanacağı dosyanın yolu.

yama

İkil yama dosyası.

hedef

Sonucun kaydedileceği dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_file_patch_binary() örneği

Aşağıdaki kodda, bir dosya bir ikil fark dizgesiyle yamanmaktadır.

<?php
$eski_dosya 
'archive-1.0.tgz';
$yama 'archive.bpatch';

$sonuç xdiff_file_patch_binary($eski_dosya$yama'archive-1.1.tgz');
if (
$sonuç) {
   echo 
"Dosya yamandı";
} else {
   echo 
"Dosya yamanamadı";
}

?>

Notlar

Bilginize:

Her iki dosya da (dosya ve yama) belleğe yükleneceğinden memory_limit yönergesinde yeteri kadar bellek belirtilmelidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top