xdiff_string_patch

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_string_patchBir dizgeyi bir tekil fark dizgesi ile yamar

Açıklama

xdiff_string_patch(
    string $dizge,
    string $yama,
    int $seçenekler = ?,
    string &$hata = ?
): string

Belirtilen tekil fark dizgesi yama ile dizge dizgesini yamar ve sonucu döndürür. yama dizgesi xdiff_file_diff() veya xdiff_string_diff() ile üretilmiş tekil türde bir fark dizgesi olmalıdır. İsteğe bağlı seçenekler bağımsız değişkeni ile işlem kipi belirtilebilir. Reddedilen yama parçaları, belirtildiği takdirde hata değişkeninde döndürülür.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Yamanacak dizge.

yama

xdiff_string_diff() ve xdiff_file_diff() işlevleriyle veya uygun araçlarla üretilmiş tekil yama dizgesi.

seçenekler

XDIFF_PATCH_NORMAL (öntanımlı kip, normal yama) veya XDIFF_PATCH_REVERSE (tersinir yama) olabilir.

1.5.0 sürümünden itibaren XDIFF_PATCH_IGNORESPACE sabiti bit seviyesinde VEYAlanarak belirtilebilmektedir.

hata

Sağlandığı takdirde, reddedilen yama parçaları bu değişkende döndürülür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false yoksa yamanmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_string_patch() örneği

Aşağıdaki kodda bir makaleye değişiklikler uygulamaktadır.

<?php
$eski_makale
= file_get_contents('./old_article.txt');
/* Yamanın HTML forma yapıştırıldığı varsayılıyor */
$fark = $_SERVER['yama'];

$hatalar = '';

$yeni_makale = xdiff_string_patch($eski_makale, $fark,
XDIFF_PATCH_NORMAL, $hatalar);
if (
is_string($yeni_makale)) {
echo
"Yeni makale:\n";
echo
$yeni_makale;
}

if (
strlen($hatalar)) {
echo
"Reddedilenler: \n";
echo
$hatalar;
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top