xdiff_string_patch

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_string_patchBir dizgeyi bir tekil fark dizgesi ile yamar

Açıklama

xdiff_string_patch(
    string $dizge,
    string $yama,
    int $seçenekler = ?,
    string &$hata = ?
): string

Belirtilen tekil fark dizgesi yama ile dizge dizgesini yamar ve sonucu döndürür. yama dizgesi xdiff_file_diff() veya xdiff_string_diff() ile üretilmiş tekil türde bir fark dizgesi olmalıdır. İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesi ile işlem kipi belirtilebilir. Reddedilen yama parçaları, belirtildiği takdirde hata değişkeninde döndürülür.

Değiştirgeler

dizge

Yamanacak dizge.

yama

xdiff_string_diff() ve xdiff_file_diff() işlevleriyle veya uygun araçlarla üretilmiş tekil yama dizgesi.

seçenekler

XDIFF_PATCH_NORMAL (öntanımlı kip, normal yama) veya XDIFF_PATCH_REVERSE (tersinir yama) olabilir.

1.5.0 sürümünden itibaren XDIFF_PATCH_IGNORESPACE sabiti bit seviyesinde VEYAlanarak belirtilebilmektedir.

hata

Sağlandığı takdirde, reddedilen yama parçaları bu değişkende döndürülür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false yoksa yamanmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_string_patch() örneği

Aşağıdaki kodda bir makaleye değişiklikler uygulamaktadır.

<?php
$eski_makale 
file_get_contents('./old_article.txt');
/* Yamanın HTML forma yapıştırıldığı varsayılıyor */
$fark $_SERVER['yama'];

$hatalar '';

$yeni_makale xdiff_string_patch($eski_makale$fark,
                  
XDIFF_PATCH_NORMAL$hatalar);
if (
is_string($yeni_makale)) {
    echo 
"Yeni makale:\n";
    echo 
$yeni_makale;
}

if (
strlen($hatalar)) {
    echo 
"Reddedilenler: \n";
    echo 
$hatalar;
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top