PHP 8.0.3 Released!

xdiff_string_rabdiff

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_string_rabdiffRabin'in çok terimli parmakizi algoritmasını kullanarak iki dizgenin ikil olarak farkını alır

Açıklama

xdiff_string_bdiff ( string $eski_veri , string $yeni_veri ) : string

İki dizgenin ikil farkını alır ve sonucu döndürür. Bu işlevin xdiff_string_bdiff() işlevinden farkı, farklı algoritmalar kullanılması nedeniyle daha hızlı çalışması ve daha küçük fark üretilmesidir. Bu işlev hem metin hem de ikil verilerle çalışabilir. Elde edilen yama daha sonra xdiff_string_bpatch() veya xdiff_file_bpatch() işleviyle uygulanabilir.

Algoritmalar arasındaki farklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için » libxdiff sitesine bakınız.

Değiştirgeler

eski_veri

İlk ikil veri dizgesi; eski veri olarak ele alınır.

yeni_veri

İkinci ikil veri dizgesi; yeni veri olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false aksi takdirde eski ve yeni veri arasındaki farkları içeren ikil bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top