xdiff_file_bdiff

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_file_bdiffİki dosyanın ikil farkını alır

Açıklama

xdiff_file_bdiff(string $eski_dosya, string $yeni_dosya, string $hedef): bool

eski_dosya ile yeni_dosya arasındaki farklardan bir ikil fark dizgesi oluşturup sonucu hedef dosyasına kaydeder. Bu işlev hem metin hem de ikil verilerle çalışabilir. Elde edilen yama daha sonra xdiff_file_bpatch() ve xdiff_string_bpatch() işleviyle uygulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

eski_dosya

İlk dosyanın yolu. Eski dosya olarak ele alınır.

yeni_dosya

İkinci dosyanın yolu. Yeni dosya olarak ele alınır.

hedef

Elde edilen yamanın kaydedileceği dosyanın yolu. Dosya ikil bir dosya olacağından içeriği insanlarca okunabilir olmayacaktır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_file_bdiff() örneği

Aşağıda iki arşiv dosyasının ikil farkı alınmaktadır.

<?php
$old_version
= 'my_script_1.0.tgz';
$new_version = 'my_script_1.1.tgz';

xdiff_file_bdiff($old_version, $new_version, 'my_script.bdiff');
?>

Notlar

Bilginize:

Her iki dosya da belleğe yükleneceğinden memory_limit yönergesinde yeteri kadar bellek belirtilmelidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top