xdiff_string_bpatch

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_string_bpatchBir dizgeyi bir ikil fark dizgesiyle yamar

Açıklama

xdiff_string_bpatch(string $dizge, string $yama): string

Belirtilen dizge dizgesini ikil yama dizgesi ile yamar. Bu işlev xdiff_string_bdiff() ve xdiff_string_rabdiff() işlevleriyle veya bunların dosyalarla çalışan eşdeğerleriyle üretilmiş yamaları kabul eder.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Yamanacak ikil dizge.

yama

İkil yama dizgesi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false yoksa yamanmış dizgeyi döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top