xdiff_string_patch_binary

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_string_patch_binaryxdiff_string_bpatch() işlevinin takma ismidir

Açıklama

xdiff_string_patch_binary ( string $dizge , string $yama ) : string

Belirtilen dizge dizgesini ikil yama dizgesi ile yamar. Bu işlev xdiff_string_bdiff() ve xdiff_string_rabdiff() işlevleriyle veya bunların dosyalarla çalışan eşdeğerleriyle üretilmiş yamaları kabul eder.

1.5.0 sürümünden itibaren, bu işlev xdiff_string_bpatch() işlevinin takma adıdır.

Değiştirgeler

dizge

Yamanacak ikil dizge.

yama

İkil yama dizgesi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false yoksa yamanmış dizgeyi döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top