PHP 7.4.3 released

xdiff_file_patch

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_file_patchBir dosyaya bir tekil yama uygular

Açıklama

xdiff_file_patch ( string $dosya , string $yama , string $hedef [, int $seçenekler = DIFF_PATCH_NORMAL ] ) : mixed

Belirtilen dosya'ya tekil yama'yı uygular ve sonucu hedef'e kaydeder. yama dizgesi xdiff_file_diff() veya xdiff_string_diff() ile üretilmiş tekil türde bir fark dizgesi olmalıdır. İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesi ile işlem kipi belirtilebilir.

Değiştirgeler

dosya

Yamanın uygulanacağı dosyanın yolu.

yama

xdiff_string_diff() ve xdiff_file_diff() işlevleriyle veya uygun araçlarla üretilmiş tekil yama dizgesi.

hedef

Sonucun kaydedileceği dosyanın yolu..

seçenekler

XDIFF_PATCH_NORMAL (öntanımlı kip, normal yama) veya XDIFF_PATCH_REVERSE (tersinir yama) olabilir.

1.5.0 sürümünden itibaren XDIFF_PATCH_IGNORESPACE sabiti bit seviyesinde VEYAlanarak belirtilebilmektedir.

Dönen Değerler

Dahili bir hata oluşmuşsa FALSE, yama başarıyla uygulanmışsa TRUE, reddedilen değişiklikler varsa reddedilen parçaları içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - xdiff_file_patch() örneği

Aşağıdaki kodda, bir dosya bir tekil fark dizgesiyle yamanmaktadır.

<?php
$eski_dosya 
'my_script-1.0.php';
$yama 'my_script.patch';

$hatalar xdiff_file_patch($eski_dosya$yama'my_script-1.1.php');
if (
is_string($hatalar)) {
   echo 
"Reddedilenler:\n";
   echo 
$hatalar;
}

?>

Örnek 2 - Yamayı geri alma örneği

Aşağıdaki kodda uygulanmış bir yama geri alınmaktadır.

<?php
$yeni_dosya 
'my_script-1.1.php';
$yama 'my_script.patch';

$hatalar xdiff_file_patch($yeni_dosya$yama'my_script-1.0.php'XDIFF_PATCH_REVERSE);
if (
is_string($hatalar)) {
   echo 
"Reddedilenler:\n";
   echo 
$hatalar;
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top