CascadiaPHP 2024

xdiff_string_bdiff

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_string_bdiffİki dizgenin ikil farkını alır

Açıklama

xdiff_string_bdiff(string $eski_veri, string $yeni_veri): string

eski_veri dizgesi ile yeni_veri dizgesi arasındaki farklardan bir ikil fark dizgesi oluşturup sonucu döndürür. Bu işlev hem metin hem de ikil verilerle çalışabilir. Elde edilen yama daha sonra xdiff_string_bpatch() veya xdiff_file_bpatch() işleviyle uygulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

eski_veri

İlk veri dizgesi. Eski veri olarak ele alınır.

yeni_veri

İkinci veri dizgesi. Yeni veri olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false yoksa elde edilen fark dizgesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top