PHP 7.4.8 Released!

xdiff_string_bdiff

(PECL xdiff >= 1.5.0)

xdiff_string_bdiffİki dizgenin ikil farkını alır

Açıklama

xdiff_string_bdiff ( string $eski_veri , string $yeni_veri ) : string

eski_veri dizgesi ile yeni_veri dizgesi arasındaki farklardan bir ikil fark dizgesi oluşturup sonucu döndürür. Bu işlev hem metin hem de ikil verilerle çalışabilir. Elde edilen yama daha sonra xdiff_string_bpatch() veya xdiff_file_bpatch() işleviyle uygulanabilir.

Değiştirgeler

eski_veri

İlk veri dizgesi. Eski veri olarak ele alınır.

yeni_veri

İkinci veri dizgesi. Yeni veri olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE yoksa elde edilen fark dizgesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top