CascadiaPHP 2024

xdiff_string_merge3

(PECL xdiff >= 0.2.0)

xdiff_string_merge3Üç dizgeyi tek bir dizge haline getirir

Açıklama

xdiff_string_merge3(
    string $eski_veri,
    string $yeni_veri1,
    string $yeni_veri2,
    string &$hatalar = ?
): mixed

Belirtilen üç dizgeyi karıştırıp tek bir dizge halinde döndürür. eski_veri verinin özgün sürümü olup yeni_veri1 ve yeni_veri2 özgün sürümün değiştirilmiş iki sürümüdür. Katıştırma işlemi sırasında reddedilen parçalar, belirtildiği takdirde hatalar değişkeninde saklanır.

Bağımsız Değişkenler

eski_veri

Özgün veri. Eski veri olarak ele alınır.

yeni_veri1

İkinci veri dizgesi. eski_veri dizgesinin değiştirilmiş sürümü olarak ele alınır.

yeni_veri2

Üçüncü veri dizgesi. eski_veri dizgesinin değiştirilmiş sürümü olarak ele alınır.

hatalar

Katıştırma işlemi sırasında reddedilen parçalar, belirtildiği takdirde bu değişkende saklanır.

Dönen Değerler

Dahili bir hata oluşmuşsa false, elde edilen dizge boşsa true yoksa elde edilen dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top