PHP 7.4.22 Released!

IteratorAggregate::getIterator

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

IteratorAggregate::getIteratorHarici bir yineleyici ile döner

Açıklama

abstract public IteratorAggregate::getIterator(): Traversable

Harici bir yineleyici ile döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Traversable veya Iterator arayüzünü gerçekleyen nesnenin bir örneğiyle döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir istisna (Exception) oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top