LuaSandbox::disableProfiler

(PECL luasandbox >= 1.1.0)

LuaSandbox::disableProfilerDisable the profiler

Açıklama

public LuaSandbox::disableProfiler ( void ) : void

Disables the profiler.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top