PHP 7.4.9 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MAILPARSE_EXTRACT_OUTPUT (integer)
MAILPARSE_EXTRACT_STREAM (integer)
MAILPARSE_EXTRACT_RETURN (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top