PHP 8.1.28 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MAILPARSE_EXTRACT_OUTPUT (int)
MAILPARSE_EXTRACT_STREAM (int)
MAILPARSE_EXTRACT_RETURN (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top