CascadiaPHP 2024

Örnekler

Örnek 1 - Bir dizgenin MD5 ve HMAC aşlarını hesaplayıp sonuçları birer onaltılık dizge olarak çıktılar

<?php
$girdi
= "what do ya want for nothing?";
$aş = mhash(MHASH_MD5, $girdi);
echo
"MD5 aşı: " . bin2hex($aş) . "<br />\n";
$aş = mhash(MHASH_MD5, $girdi, "Jefe");
echo
"HMAC aşı: " . bin2hex($aş) . "<br />\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

MD5 aşı: d03cb659cbf9192dcd066272249f8412
HMAC aşı: 750c783e6ab0b503eaa86e310a5db738

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top