PHP 7.4.3 released

Giriş

Bu işlevler » mhash ile çalışmak için tasarlanmıştır. Mhash, sağlamalar, ileti özetleri, ileti kimlik doğrulama kodları ve benzerlerini oluşturmak için kullanılır.

Bu eklenti mhash kütüphanesine bir arayüz olup, MD5, SHA1, GOST ve benzeri özetleme algoritmalarını destekler. Desteklenen özet türlerinin tam listesini mhash belgelerinde bulabilirsiniz. PHP'den bir özetleme algoritmasına erişmek için genel kural MHASH_özet_türü sabitlerini kullanmaktır. Örneğin, TIGER algoritmasına erişim için MHASH_TIGER PHP sabiti kullanılır.

Bilginize:

Bu eklenti yerine artık Hash eklentisi kullanılmalıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top