PHP 8.1.28 Released!

Kurulum

Bu eklentiyi etkin kılmak için PHP'yi --with-mhash[=DiZiN] seçeneği ile derlemelisiniz. DiZiN, mhash kurulum dizinidir.

PHP 5.3.0 itibariyle, mhash eklentisi Hash eklentisi ile birleştirilmiştir. Bu mhash kurulum dizinini etkisiz kılar ve mhash desteğini sağlamak için hash eklentisinin etkinleştirilmesini gerektirir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top