PHP 7.4.0RC2 Released!

Kurulum

Bu eklentiyi etkin kılmak için PHP'yi --with-mhash[=DiZiN] seçeneği ile derlemelisiniz. DiZiN, mhash kurulum dizinidir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top