PHP 8.0.24 Released!

MongoDB\BSON\Binary::getType

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\BSON\Binary::getTypeReturns the Binary's type

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Binary::getType(): int

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the Binary's type.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\BSON\Binary::getType() example

<?php

$binary 
= new MongoDB\BSON\Binary('foo'MongoDB\BSON\Binary::TYPE_GENERIC);
var_dump($binary->getType());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top