PHPCon Poland 2024

MongoDB\BSON\Javascript::getScope

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\Javascript::getScopeReturns the Javascript's scope document

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Javascript::getScope(): ?object

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the Javascript's scope document, or null if the is no scope.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\BSON\Javascript::getScope() example

<?php

$js
= new MongoDB\BSON\Javascript('function foo(bar) { return bar; }');
var_dump($js->getScope());

$js = new MongoDB\BSON\Javascript('function foo() { return foo; }', ['foo' => 42]);
var_dump($js->getScope());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NULL
object(stdClass)#1 (1) {
  ["foo"]=>
  int(42)
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top