CascadiaPHP 2024

MongoDB\BSON\Javascript::__toString

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\Javascript::__toStringReturns the Javascript's code

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Javascript::__toString(): string

Bu yöntem şu yöntemin takma adıdır: MongoDB\BSON\Javascript::getCode().

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the Javascript's code.

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\BSON\Javascript::__toString() example

<?php

var_dump
((string) new MongoDB\BSON\Javascript('function foo(bar) { return bar; }'));

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(33) "function foo(bar) { return bar; }"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top