MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getScope

(mongodb >=1.3.0)

MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getScopeReturns the JavascriptInterface's scope document

Açıklama

abstract public MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getScope(): ?object

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the JavascriptInterface's scope document.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top