MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getCode

(mongodb >=1.3.0)

MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getCodeReturns the JavascriptInterface's code

Açıklama

abstract public MongoDB\BSON\JavascriptInterface::getCode(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the JavascriptInterface's code.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top