PHPerKaigi 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MONGODB_VERSION (string)
x.y.z style version number of the extension
MONGODB_STABILITY (string)
Current stability (alpha/beta/stable)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top