PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

mongodb Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi Comments
mongodb.debug "" PHP_INI_ALL  

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mongodb.debug string

Store full activity debug log in this directory or stream. The special value "stderr" can be provided to write to STDERR.

Bilginize:

Please note that the debug log can contain sensitive information, such as credentials to the MongoDB server and full documents written to or read from the server. Please review any debug logs before sharing them with other people.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top