PHP 7.4.0RC2 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

mongodb Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi Comments
mongodb.debug "" PHP_INI_ALL  

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mongodb.debug string

Store full activity debug log in this directory or stream. The special value "stderr" can be provided to write to STDERR.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top