PHP 7.4.9 Released!

Kurulum

Unix sistemlere PDO Kurulumu
 1. PDO ve PDO_SQLITE sürücüsü PHP 5.1.0'dan itibaren öntanımlı olarak etkindir. Başka bir veritabanının PDO sürücüsünü etkinleştirmek isterseniz bunun nasıl yapılacağını veritabanlarına özgü PDO sürücüleri sayfasından öğrenebilirsiniz. Yalnız dikkat: PDO eklentisini bir paylaşımlı eklenti olarak (bu önerilmez) derliyorsanız tüm PDO sürücülerinin PDO'nun kendisinden sonra yüklenmesine dikkat etmelisiniz.

 2. PDO eklentisini bir paylaşımlı eklenti olarak kuruyorsanız, PHP çalıştığı zaman PDO eklentisinin özdevinimli olarak yüklenmesi için php.ini dosyasını buna göre düzenlemeniz gerekir. Ayrıca kullanacağınız veritabanına özgü sürücülerinde dosyada etkin kılınması gerekir. Bunu yaparken bunların pdo.so satırından sonra listelenmesine dikkat etmelisiniz. Çünkü, PDO eklentisinin veritabanlarına özgü eklentiler yüklenmeden önce ilklendirilmesi gerekir. PDO'yu ve veritabanlarına özgü eklentileri duruk olarak derliyorsanız php.ini adımını atlayabilirsiniz.

  extension=pdo.so
  

Windows kullanıcıları
 1. PDO ve belli başlı sürücülerin tamamı, birer paylaşımlı eklenti olarak PHP ile birlikte gelir ve php.ini dosyasında etkin kılınmaları gerekir:

  extension=php_pdo.dll
  

 2. Bu satırın ardına veritabanlarına özgü eklentilerin DLL dosyalarını aşağıdaki gibi ekleyebilir veya dl() ile çalışma anında da yükleyebilirsiniz.

  extension=php_pdo.dll
  extension=php_pdo_firebird.dll
  extension=php_pdo_informix.dll
  extension=php_pdo_mssql.dll
  extension=php_pdo_mysql.dll
  extension=php_pdo_oci.dll
  extension=php_pdo_oci8.dll
  extension=php_pdo_odbc.dll
  extension=php_pdo_pgsql.dll
  extension=php_pdo_sqlite.dll
  

  Bu DLL'lerin hepsinin extension_dir yönergesinde belirtilen dizinde bulunması gerektiğini unutmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
-12
bimal at sanjaal dot com
2 years ago
On Raspbian (Raspberry Pi), it is installable as:

sudo apt-get install php-mysql

The ini files are auto updated.
up
-47
kamil
5 years ago
If you do need to install because your distribution does not include it by default (for example PHP 5.5 on Centos), use

yum install php-pdo
up
-59
jean dot ferreira at gmail dot com
6 years ago
==Installation pdo_ibm in PHP5, using Data Server Driver Package on Debian / Ubuntu==

==Advantages==
#You do not need DB2 (database) installed

==Steps==
#1- Install packages
apt-get install ksh, php5-dev

#2- Make directory
mkdir /opt/ibm

#3- Download Data Server Driver Package (dsdriver), as the architecture
(https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?rs=4020&uid=swg27016878&wv=1)

#4- Decompress dsdriver at /opt/ibm/
tar -xvf v10.5fp1_linuxx64_dsdriver.tar.gz  (linux64)
or
tar -xvf v10.5fp1_linuxia32_dsdriver.tar.gz (linux32)

#5- Change permission -  /opt/ibm/dsddriver and run the installation script
chmod 755 installDSDriver
ksh installDSDriver

#6 Download the PDO IBM driver from http://pecl.php.net/package/PDO_IBM and untar the file
http://pecl.php.net/get/PDO_IBM-1.3.3.tgz
tar -xvf PDO_IBM-1.3.3.tgz

#7 Change to the PDO_IBM-1.3.3 directory (that contains the config.m4 file) and execute 'phpize'
cd /xxxx/PDO_IBM-1.3.3
phpize

#8 Configure, make and make install
./configure --with-pdo-ibm=/opt/ibm/dsdriver/lib
make
make install

#9- Change php.ini
vim /etc/php5/apache2/php.ini
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
extension = pdo_ibm.so

#10- Reboot the Apache
service apache2 restart
To Top