Önsöz

PHP, "PHP: Hypertext Preprocessor" sözcüklerinin baş harfleriyle temsil edilen HTML içine gömülebilir açık kaynak kodlu, genel amaçlı, özellikle site geliştirmeye uygun bir betik dilidir. Dil yapısının önemli bir kısmını C, Java ve Perl gibi dillerden almış, kendisine has özelliklerle bu yapıyı pekiştirmiş, kolay öğrenilen bir dildir. Dilin ana amacı, site geliştiricilerinin devingen sayfalar oluşturmasını çabuklaştırmaksa da PHP ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu kılavuz temel olarak bir işlev başvuru kılavuzudur. Fakat bunun yanında bir dil kılavuzu, PHP'nin önemli özelliklerinin bazılarının açıklamaları ile tamamlayıcı bazı bilgiler de içermektedir.

Bu kılavuzu çeşitli biçemlerde » https://www.php.net/download-docs.php adresinden temin edebilirsiniz. Bu kılavuzun nasıl geliştirildiğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için eklerdeki 'Kılavuz Hakkında' bölümüne bakabilirsiniz. PHP'nin tarihçesi ile ilgileniyorsanız onu da ek bölümler arasında bulabilirsiniz.

Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar

Kılavuzun ön sayfasında şu anda en etkin kişileri ön plana çıkartıyoruz, ancak çalışmamıza halen katkıda bulunmakta olan birçok kişi ve geçmişte önemli katkılarda bulunmuş birçok insan var. Kılavuz sayfalarında kullanıcı önerileri üzerinden katılımda bulunarak destek veren birçok isimsiz kişi var. Bu kişiler düzenli olarak buradaki listelere ekleniyor, tüm katılımcılara destekleri için müteşekkiriz. Aşağıdaki listelerde isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Yazarlar ve Düzeltmenler

Burada yer alan katılımcılar kılavuzun içeriğine yaptıkları ve/veya yapmakta oldukları eklemelerden dolayı takdir edilmelidirler: Bill Abt, Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Stig Bakken, George Peter Banyard, Christoph M. Becker, Daniel Beckham, Nilgün Belma Bugüner, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Peter Cowburn, Daniel Egeberg, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Pierre-Alain Joye, Etienne Kneuss, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Stanislav Malyshev, Justin Martin, Rafael Martinez, Rick McGuire, Moacir de Oliveira Miranda Júnior, Kalle Sommer Nielsen, Yasuo Ohgaki, Philip Olson, Richard Quadling, Derick Rethans, Rob Richards, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Masahiro Takagi, Yoshinari Takaoka, Yannick Torres, Michael Wallner, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar ve Andrei Zmievski.

Burada yer alan katılımcılar kılavuzun düzenlenmesi çalışmasında kayda değer katkılarda bulunmuşlardır: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe, Philip Olson ve Egon Schmid.

Kullanıcı Önerilerini Sürdürenler

Şu anki en etkin geliştiriciler: Daniel Brown, Nuno Lopes, Felipe Pena, Thiago Pojda ve Maciek Sokolewicz.

Bu kişiler kullanıcı önerilerinin yönetiminde çok ciddi çaba sarfetmişlerdir: Mehdi Achour, Daniel Beckham, Friedhelm Betz, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, Sean Coates, James Cox, Vincent Gevers, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Etienne Kneuss, Rasmus Lerdorf, Matthew Li, Andrew Lindeman, Aidan Lister, Hannes Magnusson, Maxim Maletsky, Bobby Matthis, James Moore, Philip Olson, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Tom Sommer, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Jakub Vrana, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles ve Jeroen van Wolffelaar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top