CascadiaPHP 2024

Random\Engine\Mt19937::__debugInfo

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\Mt19937::__debugInfoReturns the internal state of the engine

Açıklama

public Random\Engine\Mt19937::__debugInfo(): array

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 Random\Engine\Mt19937::__debugInfo() example

<?php

/* ... */

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top