PHPCon Poland 2024

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__unserialize

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__unserializeDeserializes the data parameter into a Xoshiro256StarStar object

Açıklama

public Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__unserialize(array $data): void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

data

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__unserialize() example

<?php

/* ... */

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top