CascadiaPHP 2024

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__serialize

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__serializeSerializes the Xoshiro256StarStar object

Açıklama

public Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__serialize(): array

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 Random\Engine\Xoshiro256StarStar::__serialize() example

<?php

/* ... */

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top