CascadiaPHP 2024

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::generate

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\Xoshiro256StarStar::generateGenerate 64 bits of randomness

Açıklama

public Random\Engine\Xoshiro256StarStar::generate(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A string representing an unsigned 64 bit integer in little-endian order.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top