CascadiaPHP 2024

Random\Randomizer::__construct

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Randomizer::__constructConstructs a new Randomizer

Açıklama

public Random\Randomizer::__construct(?Random\Engine $engine = null)

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

engine

The Random\Engine to use to generate randomness.

If engine is omitted or null, a new Random\Engine\Secure object will be used.

Örnekler

Örnek 1 Random\Randomizer::__construct() example

<?php

/* ... */

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top