Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

MT_RAND_MT19937 (int)
Indicates that the correct » Mt19937 (Mersenne Twister) implementation will be used by the algorithm, when creating a Random\Engine\Mt19937 instance using Random\Engine\Mt19937::__construct() or seeding the global Mersenne Twister with mt_srand().
MT_RAND_PHP (int)
Indicates that an incorrect Mersenne Twister implementation will be used by the algorithm, when creating a Random\Engine\Mt19937 instance using Random\Engine\Mt19937::__construct() or seeding the global Mersenne Twister with mt_srand(). The incorrect implementation is available for backwards compatibility with mt_srand() prior to PHP 7.1.0.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top