PHP 7.4.0RC6 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

RAR_HOST_MSDOS (integer)
Use RarEntry::HOST_MSDOS instead.
RAR_HOST_OS2 (integer)
Use RarEntry::HOST_OS2 instead.
RAR_HOST_WIN32 (integer)
Use RarEntry::HOST_WIN32 instead.
RAR_HOST_UNIX (integer)
Use RarEntry::HOST_UNIX instead.
RAR_HOST_BEOS (integer)
Use RarEntry::HOST_BEOS instead.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top