PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

RAR_HOST_MSDOS (int)
Use RarEntry::HOST_MSDOS instead.
RAR_HOST_OS2 (int)
Use RarEntry::HOST_OS2 instead.
RAR_HOST_WIN32 (int)
Use RarEntry::HOST_WIN32 instead.
RAR_HOST_UNIX (int)
Use RarEntry::HOST_UNIX instead.
RAR_HOST_BEOS (int)
Use RarEntry::HOST_BEOS instead.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top