PHP 7.4.22 Released!

RecursiveDirectoryIterator::getSubPath

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

RecursiveDirectoryIterator::getSubPathGet sub path

Açıklama

public RecursiveDirectoryIterator::getSubPath(): string

Returns the sub path relative to the directory given in the constructor.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The sub path.

Örnekler

Örnek 1 getSubPath() example

$directory = '/tmp';
      
      $it = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($directory));
      
      foreach ($it as $file) {
          echo 'SubPathName: ' . $it->getSubPathName() . "\n";
          echo 'SubPath:     ' . $it->getSubPath() . "\n\n";
      }

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

   SubPathName: fruit/apple.xml
   SubPath:   fruit
   
   SubPathName: stuff.xml
   SubPath:   
   
   SubPathName: veggies/carrot.xml
   SubPath:   veggies
  

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top