PHP 8.3.6 Released!

ReflectionZendExtension::getAuthor

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionZendExtension::getAuthorGets author

Açıklama

public ReflectionZendExtension::getAuthor(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top