PHP 8.0.24 Released!

ReflectionZendExtension::getCopyright

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionZendExtension::getCopyrightGets copyright

Açıklama

public ReflectionZendExtension::getCopyright(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top