RegexIterator::getPregFlags

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

RegexIterator::getPregFlagsReturns the regular expression flags

Açıklama

public RegexIterator::getPregFlags(): int

Returns the regular expression flags, see RegexIterator::__construct() for the list of flags.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns a bitmask of the regular expression flags.

Örnekler

Örnek 1 RegexIterator::getPregFlags() example

<?php

$test
= array ('str1' => 'test 1', 'teststr2' => 'another test', 'str3' => 'test 123');

$arrayIterator = new ArrayIterator($test);
$regexIterator = new RegexIterator($arrayIterator, '/\s/', RegexIterator::SPLIT);
$regexIterator->setPregFlags(PREG_SPLIT_NO_EMPTY | PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);

if (
$regexIterator->getPregFlags() & PREG_SPLIT_NO_EMPTY) {
echo
'Ignoring empty pieces';
} else {
echo
'Not ignoring empty pieces';
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Ignoring empty pieces

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top