PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MSG_IPC_NOWAIT (int)
MSG_EAGAIN (int)
MSG_ENOMSG (int)
MSG_NOERROR (int)
MSG_EXCEPT (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top