PHP 8.1.28 Released!

Kurulum

Bu eklenti öntanımlı olarak etkindir. Derleme sırasında bu seçenekle iptal edilebilir: --disable-session

Oturumların paylaşımlı bellek tahsis (mm) yöntemini kullanması istenirse PHP derlenirken configure betiğine --with-mm[=DiZiN] seçeneği belirtilebilir.

PHP'nin Windows sürümünde bu eklenti yerleşik olarak gelmektedir. Bu işlevleri Windows'ta kullanmak için herhangi bir eklenti kurulmasına gerek yoktur.

Bilginize:

Öntanımlı olarak, belli bir oturumla ilgili tüm veri session.save_path php.ini yönergesi ile belirtilen dizindeki bir dosyada saklanır. Her oturum için, oturumla bir veri ilişkilendirilmemiş olsa bile bir dosya oluşturulur. Bunun böyle olmasının sebebi dosyanın henüz bir veri yazılmadan oturumla birlikte açılmış olmasıdır. Bu davranışın, dosya sistemindeki sınırlamalardan ve özel (örneğin bir veritabanı kullanan) bir oturum eylemcisinin veri saklanmayan oturumların izini sürmeme olasılığından dolayı bir yan etkisi de vardır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top