PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Kurulum

Oturum desteği PHP'de öntanımlı olarak etkindir. PHP'yi oturum desteği olmadan derlemek isterseniz derleme sırasında configure betiğine --disable-session seçeneğini veriniz. Oturumların paylaşımlı bellek ayırma (mm) yöntemini kullanmasını isterseniz PHP'yi configure betiğine --with-mm[=DiZiN] seçeneğini belirterek derleyebilirsiniz.

PHP'nin Windows sürümünde bu eklenti yerleşik olarak gelmektedir. Bu işlevleri Windows'ta kullanmak için herhangi bir eklenti kurulmasına gerek yoktur.

Bilginize:

Öntanımlı olarak, belli bir oturumla ilgili tüm veri session.save_path php.ini yönergesi ile belirtilen dizindeki bir dosyada saklanır. Her oturum için, oturumla bir veri ilişkilendirilmemiş olsa bile bir dosya oluşturulur. Bunun böyle olmasının sebebi dosyanın henüz bir veri yazılmadan oturumla birlikte açılmış olmasıdır. Bu davranışın, dosya sistemindeki sınırlamalardan ve özel (örneğin bir veritabanı kullanan) bir oturum eylemcisinin veri saklanmayan oturumların izini sürmeme olasılığından dolayı bir yan etkisi de vardır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top