PHP 8.2.0 Released!

Swoole\Channel::__destruct

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Channel::__destructDestruct a Swoole channel.

Açıklama

public Swoole\Channel::__destruct(): void

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top