Swoole\Coroutine\Http\Client::getDefer

(PECL swoole >= 2.0.0)

Swoole\Coroutine\Http\Client::getDeferDescription

Açıklama

public Swoole\Coroutine\Http\Client::getDefer(): ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top